Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ triển khai trong giai đoạn 2016-2020. Cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Các công trình, sáng kiến phải thuộc các nội dung: Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

3 công trình, sáng kiến đạt giải xuất sắc năm 2020 gồm:

Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay

của nhóm tác giả Đào Lê Hòa An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Lê Tâm An và Lâm Tùng;

Thiết bị hỗ trợ công tác dạy nghề trong lĩnh vực điều khiển tự động

của tác giả Hà Quốc Trung;

Ứng dụng công nghệ vi điều khiển vào cải tiến đồ dụng môn Vật lý

của tác giả Lê Thanh Liêm.

3 công trình nhận giải thưởng 100 triệu đồng tại “Tri thức trẻ vì giáo dục”

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, đại diện ban tổ chức đánh giá, số lượng công trình trong 5 năm qua đã cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình đến trí thức trẻ trên cả nước. Chương trình này được xem là điểm nhấn trong việc cụ thể hóa phong trào tuổi trẻ sáng tạo và sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Năm 2020, cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” nhận được 1.132 công trình, sáng kiến của 1.182 tác giả. Sau 5 năm triển khai, đã có 2.668 công trình, sáng kiến gửi tham gia, trong đó có 1.286 công trình là đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

Thúy Nga