Cổ phiếu của FPT Retail đã chính thức được giao dịch. (Ảnh: FPT)

Trung Hiền (Vietnam+)