Quang cảnh Hội chợ quốc tế Bazaar. (Ảnh: Bích Yến/Vietnam+)

Gian hàng Việt Nam tại

Hội chợ quốc tế Bazaar

. (Ảnh: Bích Yến/Vietnam+)

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Bazaar. (Ảnh: Bích Yến/Vietnam+)

Đại sứ Vũ Việt Anh trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế tại Hội chợ quốc tế Bazaar. (Ảnh: Bích Yến/Vietnam+)

Bích Yến/Vienna (Vietnam+)