Từ ngày 15/3, Cơ quan Phát triển Quốc tế

Australia

và Bộ Giáo dục Đào tạo Việt

Nam bắt đầu nhận

hồ sơ trực tuyến

dự tuyển Học bổng Phát triển Australia tại

website www.asdiv.edu.vn.

Năm nay, chương trình có 245 suất

học bổng

hỗ trợ phát triển

nguồn nhân lực

với

đối tượng dự tuyển chủ yếu là các cán bộ khoa học trẻ, công chức nhà nước, nhất

là cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực phát triển nông thôn ở Việt Nam.

Chương trình ưu tiên đối tượng là người dân tộc thiểu số hay người khuyết tật.

Các ứng viên xuất sắc có tiềm năng lãnh đạo sẽ được trao Học bổng Lãnh đạo

Australia với một số khóa học bổ sung về năng lực lãnh đạo.

Trị giá mỗi suất học bổng là 300.000 AUD, bao gồm chi phí đi lại, học tập và

sinh hoạt phí để theo học tại một trường đại học chất lượng quốc tế tại

Australia. Đặc biệt, học bổng còn bao gồm một khóa đào tạo tiếng Anh 10 tháng

trước khóa học chính thức cho học viên.

Hạn nộp hồ sơ đến ngày 31/5. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố vào tháng

10/2011 và các khóa học bậc sau đại học sẽ bắt đầu từ đầu năm 2012.

Đến nay đã có tới 4.000 học viên Việt Nam đã từng theo học các chương trình Học

bổng Chính phủ của Australia./.

Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)