Bà con

kiều bào

tại Bỉ đã tự nguyện đóng góp vào quỹ ủng hộ đồng bào, chiến sĩ

đang ngày đêm canh giữ biển đảo

Trường Sa

thân yêu của Tổ quốc lễ kỷ niệm 35 năm thống nhất đất nước và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ

Chí Minh.

Buổi lễ ngày 9/5 do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Luxemburg, Phái đoàn

đại diện

Việt

Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) tổ chức có sự tham dự của đông đảo

các cán bộ, học sinh, sinh viên và bà con

Việt kiều đang sinh sống, làm việc và học tập tại Vương quốc

Bỉ

.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định chiến thắng 30/4 bắt

nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và

Chủ tịch Hồ Chí Minh

, từ trí

tuệ, bản lĩnh và cốt cách văn hóa của con người Việt Nam, từ sức mạnh của khối

đại đoàn kết dân tộc.

Góp phần xứng đáng vào thắng lợi đó, người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp sức

cùng đồng bào, chiến sỹ ở trong nước bằng nhiều hình thức thiết thực.

Đại sứ khẳng định thêm: “Bài học quý báu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công” đã được Bác Hồ tổng kết sẽ mãi mãi là

nguồn gốc tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta, hôm nay và mai sau.”

Đại sứ nhấn mạnh để tiếp tục bảo vệ và phát triển đất nước, hơn bao giờ hết, lúc

này, mỗi người dân Việt Nam phải làm tốt nghĩa vụ với non sông, đất nước, chung

sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vượt lên trên những khác biệt về dân

tộc, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế và cả những nhận thức, ý kiến còn khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)