Bấm còi

– tức là bạn lĩnh đủ thứ nguy hiểm vào mình

Hãy giữ bình tĩnh và đừng quá kinh ngạc khi xem 17 bức ảnh của các bạn trẻ này!