Như vậy vừa

bất lịch sự

vừa “vạch áo cho người xem lưng”

Hành động bất ngờ của 9x Việt khiến hàng nghìn bạn trẻ tiếc nuối