Loài Voọc chà vá chân nâu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nguyễn Thành (TTXVN/Vietnam+)