Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Mặc dù trong bối cảnh

dịch COVID-19

bùng phát mạnh tại nhiều địa phương, ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nhưng tại Bình Phước nhờ thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế đạt 6,16%, thuộc nhóm cao của cả nước.

Đặc biệt, tỉnh Bình Phước đã thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách từ 11.700 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng trong năm 2021.

Ngày 23/6, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 4, Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 6.800 tỷ đồng, đạt 90% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 61% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, chi ngân sách ước thực hiện hơn 7.500 tỷ đồng đạt 74% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 54% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 22,8%]

Ngoài ra, giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm đạt 2.234 tỷ đồng, đạt 62,2% so với chỉ tiêu Trung ương giao và đạt 40% so với kế hoạch tỉnh giao, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy

Bình Phước

, yêu cầu các đơn vị, địa phương cần chủ động, linh hoạt trong việc phòng, chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu; có chế tài xử lý trách nhiệm đối với những chủ đầu tư, nhà thầu không thực hiện giải ngân hết nguồn vốn; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng có ý nghĩa chiến lược và đột phá.

“Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Khẩn trương xây dựng các phương án phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi sản xuất ảnh hưởng đến phát triển kinh tế,” ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh uỷ Bình Phước thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021; trong đó thu ngân sách từ 11.700 tỷ đồng tăng lên 13.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài từ 200 triệu USD lên 400 triệu USD; chỉ tiêu giảm nghèo từ 1% thành giảm 2.000 hộ nghèo, trong số này có 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)