Bộ công nghiệp Nga xem xét thanh toán bằng đồng nội tệ. (Nguồn: Economic Wire)

(Vietnam+)