Ngày 19/7, Công ty Cổ phần

Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) sẽ chính thức

niêm yết

cổ phiếu, với mã chứng khoán BSI, tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố

Hồ Chí Minh (HOSE).

Theo kế hoạch, 86,5 triệu cổ phiếu BSI sẽ được

niêm yết với giá tham chiếu 10.300 đồng/

cổ phiếu

.

Trước

đó, tháng 11/2010, BSC đã thực hiện IPO thông qua đấu giá hơn 10 triệu cổ phần

ra công chúng, giá đấu bình quân cổ phiếu là 10.317 đồng/cổ phiếu.

Tiếp nối sự

kiện niêm yết cổ phiếu BSI, ngày 31/7/2011, BSC sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ

đông bất thường năm 2011 để sửa đổi Điều lệ và thông qua kế hoạch kinh doanh

năm 2011 điều chỉnh.

Theo Ông Đỗ Huy Hoài, Giám đốc BSC: “Hoạt động

niêm yết cổ phiếu BSI trên

HOSE

vào ngày 19/7 là bước ngoặt quan trọng, và là bước đi

chiến lược cần thiết để

BSC

triển khai thành công định hướng kinh doanh đã xây

dựng, tăng năng lực và tính chủ động, tạo động lực cho

công ty đạt được những mục tiêu kinh doanh tham vọng sắp tới.”

Với vốn điều

lệ hiện nay là 865 tỷ đồng, với thế mạnh từ sự hỗ trợ tài chính của BIDV, BSC có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên

1.200 tỷ đồng trong quý 4/2011, trong đó tỷ lệ bán cho cổ đông chiến lược là từ

10-15% vốn điều lệ (tương ứng với 120-180 tỷ đồng).

Mục tiêu của BSC là tạo nguồn

tài chính bền vững cho các hoạt động mở rộng quy mô kinh doanh của công ty.

Bên cạnh việc bổ sung thêm nguồn vốn và tạo sự

năng động hơn trong kinh doanh, việc chuyển đổi mô hình cũng sẽ giúp BSC thu

hút được những sự hỗ trợ về kiến thức, công nghệ quản lý từ các cổ đông chiến

lược.

Công ty xác định hoạt động môi giới chứng

khoán sẽ là mũi nhọn trong hoạt động kinh doanh của công ty và sẽ phát triển mảng

dịch vụ thông qua việc phát triển các công cụ tài chính hiện đại, mang đến

thông tin tư vấn chuyên nghiệp và chất lượng hơn, và hiện đại hóa hạ tầng công

nghệ thông tin.

BSC cũng đặt mục tiêu vươn lên nằm trong top 10 công ty môi giới

chứng khoán có thị phần lớn nhất trên thị trường trong ba năm tới. Tuy nhiên,

BSC cũng chú trọng các mảng tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính

doanh nghiệp và nghiệp vụ tự doanh./.

PV (Vietnam+)