Lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Bên cạnh việc hoàn thiện một bước thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong năm 2013, cả Trung ương và địa phương đã tổ chức gần 1.000 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với hơn 1.400 tổ chức, cá nhân về đất đai, môi trường, khoáng sản…

Riêng bộ trực tiếp tiến hành 80 đoàn thanh tra, kiểm tra với hơn 700 tổ chức, cá nhân, tập trung vào thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác cấp

Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất trên địa bàn cả nước; thanh tra, kiểm tra chuyên đề kết hợp với nhiều lĩnh vực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp địa phương thống nhất giải quyết dứt điểm 28/28 vụ việc

khiếu nại

,

tố cáo

tồn đọng, theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và 49 vụ việc tồn đọng kéo dài khác.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã chỉ ra được những yếu kém, hạn chế và sai phạm; xử lý kịp thời đối với cá nhân, tổ chức có vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành.

Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho toàn ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014 là “Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành,” trong đó sẽ tập trung vào nhưng nội dung điển hình như: Tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước.

Đặc biệt là đối với các khu công nghiệp, các lưu vực sông; việc chấp hành bảo vệ môi trường đối với các làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gây ô nhiễm các lưu vực sông và hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai các Luật, Nghị định, Kết luận đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ thông qua.

Mặt khác tập trung xây dựng, trình Chính phủ để Quốc hội thông qua Luật Môi trường (sửa đổi); hoàn thiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản thi hành Luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai Luật Đất đai sau khi có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2014./.

Văn Hào (TTXVN)