Ngày 9/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ

thân mật các đại biểu tiêu biểu xuất sắc về dự Đại hội thi đua và biểu

dương phong trào xây dựng gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học và

cộng đồng khuyến học toàn quốc lần thứ 3 năm 2013.

Phát biểu tại buổi gặp,

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động của Hội Khuyến học

Việt Nam trong suốt thời gian qua đã có những đóng góp không nhỏ trong

sự nghiệp phát triển giáo dục của nước nhà và chúc mừng các đại biểu về

dự Đại hội thi đua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh,

hệ thống giáo dục

Việt Nam thời gian qua đã đạt thành tựu đáng ghi nhận như cơ sở hạ tầng trường

học được cải thiện, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao… đóng

góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Hội Khuyến học

tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các

chuyên đề về giáo dục đào tạo để giáo dục nước nhà thực sự là quốc sách

hàng đầu và là nền tảng cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước

cũng đề nghị lãnh đạo Hội Khuyến học củng cố hoạt động của Hội Khuyến

học các cấp, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tại các địa phương nhằm

góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa và hội nhập quốc tế

Báo cáo với

Chủ tịch nước

về công tác của Hội Khuyến học, ông Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ

tịch

Hội Khuyến học Việt Nam

cho biết, phong trào khuyến học trên toàn

quốc những năm gần đây ngày càng phát triển, gần 100% xã, phường, thị

trấn…trong cả nước đều đẩy mạnh phong trào khuyến học. Đây là biểu hiện

sinh động, thể hiện nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam.

Tại

nhiều địa phương phong trào xây dựng gia đình khuyến học, dòng họ khuyến

học và cộng đồng khuyến học, đã mở rộng đến mọi địa bàn trong cộng đồng

dân cư, nhằm phát huy có hiệu quả truyền thống hiếu học lâu đời của

nhân dân ta đồng thời hội cũng đã vận động nhiều doanh nghiệp, tổ chức

xã hội hỗ trợ và trao học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc

trong học tập.

Cũng tại buổi gặp, nhiều đại biểu ở các tỉnh đã

báo cáo với Chủ tịch nước về công tác khuyến học tại địa phương mình và

bày tỏ nguyện vọng lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa

tới các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam nói chung và Hội Khuyến

học các tỉnh, thành trong cả nước nói riêng để công tác khuyến học ngày

càng được đẩy mạnh và đạt chất lượng cao./.

Pv (TTXVN)