Đề xuất lấy thời điểm 31/12/2009 để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà cao tầng trong khu vực trung tâm thành phố Hà Nội được xem là chưa có cơ sở để xem xét khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vẫn trong giai đoạn hoàn chỉnh.

Đây là nội dung chính của văn bản Bộ Xây dựng vừa gửi Văn phòng Chính phủ trả lời về đề xuất cho phép các dự án thuộc diện được cấp phép trước ngày 31/12/2009 tiếp tục xây dựng.

Bộ Xây dựng cho rằng, để có đủ cơ sở xem xét, trước hết Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần phải báo cáo những thông tin cụ thể về các dự án đang được triển khai, bao gồm cả các dự án phá dỡ, xây mới nhà biệt thự cũ và các công trình xây dựng nhà cao tầng trong khu vực trung tâm.

Đối với nhóm đối tượng là

biệt thự

, Bộ yêu cầu thành phố cần phải rà soát, phân loại kiểm kê,  đánh giá giá trị của các biệt thự.

Còn đối với nhóm các nhà cao tầng, thành phố cũng cần làm rõ danh mục các dự án đã được chấp thuận về chủ trương đầu tư và quy mô công trình.

Trước đó, theo thông báo ngày 9/12/2009, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo dừng ngay việc phá các nhà biệt thự cổ và

dừng xây dựng

các tòa nhà cao tầng trong khu vực trung tâm./.

Sơn Bách (Vietnam+)