Đặc biệt là tỷ lệ thặng dư của hai quỹ ETF (tức là Quỹ DBFTSE và Quỹ Van Eck) đang trên mức 2% cho nên khả năng số chứng chỉ quỹ sẽ tiếp tục gia tăng, nghĩa là 2 quỹ ETF sẽ tiếp tục mua cổ phiếu trên thị trường

chứng khoán

Việt Nam. Điều này thường diễn ra trong thời điểm ba tháng đầu năm, kể từ năm 2012 trở lại đây.

Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Năm Giáp Ngọ sẽ là năm ‘đãi cát tìm vàng’, bởi sẽ có nhiều giai đoạn kỹ năng lựa chọn cổ phiếu quan trọng hơn xu hướng chung của chỉsố,” ông Giang nói.

Theo Giáo sư  Vương Đình Huệ, trong năm chính sách điều hành sẽ tiếp tục đẩy mạnh đề án tái cấu trúc và một trong những nội dung quan trọng khác là đề án sáp nhập một sở 2 sàn nhằm thống nhất giám sát sự quản lý của nhà nước.

Cùng đó là đẩy mạnh phát triển thị trường các sản phẩm phái sinh; nâng cao hiệu quả các công ty chứng khoán; tăng cường hội nhập quốc tế, giám sát thị trường và hướng tới kết nối thị trường với cộng đồng ASEAN./.

Nguyễn Hạnh (Vietnam+)