Nhà đầu tư theo dõi diễn biến các chỉ số tại sàn giao dịch

chứng khoán

Rồng Việt (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Đỗ Huyền (TTXVN/Vietnam+)