Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: wasiainvestor.com)

Trà My (TTXVN)