Cụ thể, đối với

tuyển sinh vào lớp 1

và lớp 6, các trường sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Phụ huynh sốt ruột chờ đợi con thi vào lớp 6 ở Hà Nội. Ảnh tư liệu: Thanh Hùng

Đối với các trường THCS được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, việc tuyển sinh sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực (gọi chung là kiểm tra), căn cứ vào điểm tuyển sinh để tuyển sinh.

Điểm tuyển sinh được xác định bằng: điểm xét tuyển + điểm kiểm tra (tính hệ số 2).

Với trường hợp xét tuyển, căn cứ theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp tiểu học và diện ưu tiên học sinh, các trường THCS xây dựng phương án xác định điểm tuyển sinh của học sinh. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10.

Với trường hợp kiểm tra, đánh giá năng lực, các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra đánh giá năng lực. Điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực tính theo thang điểm 10. Điểm kiểm tra là tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5. Hình thức kiểm tra sẽ áp dụng trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận với thời gian làm bài tốt đa 60 phút/bài; thời gian tổ chức sẽ do các trường lựa chọn, báo cáo phòng GD-ĐT trình UBND cấp huyện phê duyệt.Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, đảm bảo hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 7/8.

Những giấy tờ cần chuẩn bị cho hồ sơ để con vào lớp 1 và lớp 6 Hà Nội năm học 2020-2021 như sau:

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Phương án

tuyển sinh lớp 6

của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm 2020 – 2021 là kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực.

Trong đó, vòng 1 tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ.

Vòng 2 tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1.

Với bài kiểm tra đánh giá năng lực, mỗi thí sinh sẽ thực hiện 3 bài kiểm tra: Môn Toán (45 phút), môn tiếng Việt (45 phút) và tiếng Anh (45 phút) bằng hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận.

Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5, đảm bảo 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

Điểm tuyển sinh sẽ là điểm tổng của 3 bài kiểm tra đánh giá nặng lực. Trường tuyển những học sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ có văn bản riêng hướng dẫn chi tiết về tuyển sinh lớp 6 của trường này.

Đối với các trường ngoài công lập, sẽ không phân tuyến tuyển sinh. Các trường sẽ phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, phụ huynh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh.

Thanh Hùng