Rùng mình với nam thanh niên đu dây điện “thách thức tử thần”