Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Dệt May Gia Định. (Ảnh: HoSE)

Linh Chi (Vietnam+)