Công ty Sách Việt Nam tại địa chỉ 44 Tràng Tiền. (Ảnh: HNX)

Linh Chi (Vietnam+)