Tiếp tục quá trình triển khai chính sách cập nhật mô hình kinh tế, ngày 22/1, Chính phủ Cuba đã công bố quyết định cho phép người dân nước này được thuê nhà ở, cơ sở kinh doanh và kho bãi do các công ty

bất động sản

nhà nước quản lý.

(TTXVN)