Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Thúy Hà (Vietnam+)