Đáp án đề thi môn Vật lý ở

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

do Bộ GD-ĐT công bố chính thức như sau:

XEM ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CỦA BỘ GD-ĐT

XEM ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC CỦA BỘ GD-ĐT

XEM ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH CỦA BỘ GD-ĐT

Trong kì thi năm 2020 và năm 2021, theo nhận định của nhiều giáo viên và học sinh, đề thi Vật lý luôn khó hơn đề minh họa cho Bộ GD-ĐT công bố. Mặc dù vậy, theo thống kê, phổ điểm môn thi này năm 2020 cao hơn khá nhiều so với năm 2019.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT đưa ra, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

>>> Mời quý phụ huynh và học sinh

tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT

năm 2021

Thanh Hùng