Nhập giá đấu. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)