Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương – chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương – chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình.  (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương – chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hoạt động sản xuất tại

Nhà máy Bắc Dương

– chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương  chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Công nhân được đo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại Nhà máy Bắc Dương – chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Nhà ăn được thiết kế vách ngăn của Nhà máy Bắc Dương – chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Nhà ăn được thiết kế vách ngăn của Nhà máy Bắc Dương – chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)