Trạm BOT Cai Lậy. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

BOT Cai Lậy hỗn loạn do tài xế dùng mọi cách để dừng tại làn thu phí. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Việt Hùng (Vietnam+)