Cuba hiện có khoảng 3,7 triệu nhà ở, trong đó 85% thuộc quyền sở hữu cá thể. (Nguồn: newcubajournal.com)

(TTXVN)