Qua 15 năm thực hiện công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số

61/CP, thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm

đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng nhu cầu mua nhà của người dân.

Tuy nhiên, cho đến nay, số

căn hộ

chưa bán và cấp giấy chứng nhận trên địa

bàn thành phố vẫn còn nhiều, tính chất lại phức tạp, khó giải quyết dứt điểm.

52.000 căn hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tổng quỹ nhà ở thuộc

sở hữu Nhà nước

trên địa

bàn Thủ đô có khoảng 210.000 căn, với diện tích sử dụng khoảng 6,3 triệu m2.

Trong đó, quỹ nhà do các công ty quản lý là 155.000 căn,

quỹ nhà ở

của các

cơ quan tự quản không còn đầu mối quản lý, thành phố đã giao Ủy ban Nhân dân các

quận, huyện, thị xã xem xét cấp giấy chứng nhận là 55.000 căn.

Đến nay, các công ty quản lý đã bán được 136.829 căn, đạt tổng doanh thu

4.737 tỷ đồng.

Với gần 20.000 căn hộ chưa bán, các công ty này đã tiếp nhận 15.314 đơn

mua nhà (trong đó có tới 3.000 trường hợp hồ sơ vướng mắc, đang xem xét, giải

quyết; đã tính xong giá bán 6.500 hộ nhưng mới chỉ có 2.709 hộ ký hợp đồng mua

bán nhà).

Đối với nhà của các cơ quan tự quản không còn đầu mối quản lý, Ủy ban Nhân

dân các quận, huyện, thị xã mới thực hiện cấp giấy chứng nhận được 23.000 căn.

Như vậy, số hộ chưa bán và cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định

61/CP trên địa bàn thành phố hiện vẫn còn nhiều, với khoảng 52.000 căn. Trong đó

có gần 7.000 căn thuộc diện không bán và cấp giấy chứng nhận do vướng quy hoạch,

nhà có tranh chấp, khiếu kiện và nằm trong danh mục nhà biệt thự, phố cổ không

được bán theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Vướng mắc cần tháo gỡ

Cũng theo đánh giá của Sở Xây dựng, nguyên nhân của việc chưa bán hết quỹ

nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là do quỹ nhà các cơ quan tự quản bị buông lỏng quản

lý từ nhiều năm nên hồ sơ gốc bị thất lạc; cơ quan tự quản không còn nên không

thể bàn giao; hoặc còn nhưng cơ quan ngại, chưa tích cực hoặc không hợp tác. Mặt

khác, người sử dụng nhà, đất do các cơ quan tự quản đã tự ý cơi nới, lấn chiếm,

nên không muốn làm hồ sơ vì sợ sẽ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Thực tế triển khai cho thấy, có nhiều hồ sơ phức tạp, đã giải quyết từ

nhiều năm nhưng chưa dứt điểm; việc đan xen sở hữu về nhà đất đã bán và chưa bán

gây khó khăn khi hoạch định, xác định giá bán, diện tích bán; các căn hộ này đều

nằm rải rác, đan xen không tập trung, gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản

lý, cải tạo, sửa chữa và phát triển nhà.

Trong khi đó, cũng có nhiều hộ gia đình có nguyện vọng mua nhà, nhưng do

hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện mua nhà (nhiều hộ đã 3 lần mời

lên ký hợp đồng mua bán nhưng không đến); một số hộ muốn mua nhà nhưng vướng quy

hoạch, nhà đang có tranh chấp, khiếu kiện, nhà ở khu phố cổ nên chưa được mua,

vì vậy cần có chính sách đảm bảo quyền lợi của các hộ.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, qua 15 năm thực

hiện, quy trình bán nhà của Thành phố đã được sửa đổi, bổ sung 3 lần theo hướng

rút ngắn thời gian thụ lý và giảm các thủ tục; phủ giá và công bố công khai toàn

bộ quỹ nhà được bán cũng như điều kiện được mua nhà, các chế độ chính sách miễn

giảm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua nhà.

Tuy nhiên, mặt hạn chế của công tác này là tính tự giác thực hiện công

việc của một số cán bộ chưa cao, còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc kiểm

tra, đôn đốc, phối hợp xử lý giải quyết còn nhiều hạn chế.

Một số Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chưa tập trung chỉ đạo quyết

liệt, nên khối lượng hồ sơ nhà cơ quan tự quản còn nhiều với khoảng 32.000 căn,

chưa được cấp giấy chứng nhận, điển hình như quận Long Biên (còn 9.506/13.728

hộ), quận Hoàng Mai (còn 1.988/1.988 hộ), quận Tây Hồ (còn 1.061/1.150 hộ),

huyện Từ Liêm (còn 967/1.720 hộ), huyện Thanh Trì (còn 4.027/6.325 hộ), quận Hà

Đông (còn 1.275/11.722 hộ), huyện Hoài Đức (còn 1.251/2.177 hộ).

Thanh tra, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ bán nhà

Để đẩy nhanh công tác tiếp nhận, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị

định 61/CP, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngành quản lý liên quan

và các quận, huyện, công ty bán nhà tập trung thực hiện một số giải pháp, kịp

thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khôi, thành phố

tiếp tục công khai quy trình thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết, danh sách nhà

được bán, chưa được bán, giá bán; tăng cường bộ phận “một cửa,” thiết lập đường

dây nóng để kịp thời giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của nhân dân. Đồng thời

thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc giải

quyết hồ sơ bán nhà và xử lý các cá nhân vi phạm.

Đối với các trường hợp có vướng mắc, tồn đọng từ nhiều năm nay (nhất là

các dạng nhà ở khu phố cổ, nằm trong quy hoạch…), thành phố giao Sở Xây dựng

rà soát, thống kê, phân loại cụ thể để tìm nguyên nhân và hướng giải quyết.

Thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng

nhận quyền sở hữu nhà ở. Theo đó, định kỳ cuối mỗi quý, Ủy ban Nhân dân thành

phố hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã để

kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành công tác tiếp nhận,

bán nhà và cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tham mưu, đề xuất cơ chế,

chính sách sau khi kết thúc công tác bán nhà trên địa bàn thành phố./.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)