Phụ huynh chen nhau nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trong các cấp học của Hà Nội, mầm non đang là bậc học quá tải nhiều nhất. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Phạm Mai (Vietnam+)