​Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức bàn giao nhà kèm “sổ đỏ”. (Ảnh” Minh Nghĩa/Vietnam+)

Minh Nghĩa-Mạnh Khánh (Vietnam+)