Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng

chính phủ quyết định thành lập với tổng diện tích theo quy hoạch gần 3.941 ha;

trong đó có 8 khu đã đi vào hoạt động, 7 khu công nghiệp đang triển khai thủ tục

thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, 3

khu công nghiệp

đang trong giai đoạn chuẩn

bị đầu tư.

Tuy nhiên, thành phố mới có 3 dự án nhà ở cho công nhân với số lượng trên 3.244

căn hộ (tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 242.280m2), đáp ứng cho ở khoảng hơn

16.300 người gồm: nhà ở cho công nhân tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) do Tổng

Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội đầu tư

xây dựng

; nhà ở cho cán bộ công nhân

viên đang lao động tại khu công nghiệp Bắc Phú Cát do Công ty cổ phần Đá ốp lát

cao cấp Vinaconex đầu tư xây dựng;

nhà ở

cho công nhân tại khu công nghiệp Phú

Nghĩa do Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ đầu tư xây dựng.

Để tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng nhà ở

công nhân

trên địa bàn thành

phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế

xuất Hà Nội soạn thảo Quy định về quản lý đầu tư xây dựng nhà ở công nhân trên

địa bàn thành phố, phấn đấu đến năm 2015 đáp ứng trên 60% nhu cầu nhà ở cho công

nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở

(khoảng 2,1 triệu m2).

Nhưng đến nay, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế

xuất chưa trình thành phố ban hành quy định trên.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu

cầu Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố phải hoàn thành bản Dự

thảo trên trình thành phố phê duyệt trong tháng 8/2011. Trên cơ sở đó, Ban quản

lý có kế hoạch cụ thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho công nhân trong

giai đoạn 2011-2015./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)