Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết,

HNX

vừa tổ chức phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn 3 năm (2000 tỷ đồng) và 5 năm (2000 tỷ đồng), tuy nhiên tổng khối lượng

đấu thầu

thành công chỉ đạt 1.225 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm, kết quả huy động đạt 550 tỷ đồng trái phiếu kỳ với lãi suất trúng thầu là 12,34%/năm, có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ 1.150 tỷ đồng. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 12,10%/năm, cao nhất là 13,20%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ 1.155 tỷ đồng. Lãi suất dự thầu thấp nhất là 12,29%/năm, cao nhất là 13,3%/năm. Song kết quả huy động là 705 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 12,5%/năm.

Như vậy, thông qua HNX từ đầu năm 2011 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 44.134,7 tỷ đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)