Tác phẩm sơn dầu “Biển” của họa sỹ Lê Thiết Cương.

Tác phẩm “Nhà thờ”. (Tranh: Lê Thiết Cương)

PV (Vietnam+)