Sở GD-ĐT vừa yêu cầu Phòng GD-ĐT tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt nội dung phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị; Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ trong việc khai báo y tế và hướng dẫn các nội dung cần thiết nhằm chăm sóc trẻ tốt tại gia đình; Tuyên truyền với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ về việc tạm dừng hoạt động của tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các nhóm trẻ dưới 7 trẻ.

(Ảnh: Thanh Tùng)

Về hướng dẫn tổ chức hoạt động hè, chỉ khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố cho phép hoạt động trở lại, các cơ sở giáo dục mầm non mới được triển khai tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè 2021 như sau:

Tùy điều kiện thực tế, nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và trên tinh thần giáo viên tự nguyện đăng ký tham gia, các cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức hoạt động hè từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 13/8/2021.

Trong quá trình tổ chức phải thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT và các ban ngành có liên quan.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của trẻ; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phù hợp theo độ tuổi. Phân công cán bộ quản lý trực, giải quyết công việc, đảm bảo đủ giáo viên/trẻ.

Trong thời gian hè 2021, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục mầm non phải tổ chức các hoạt động để chuẩn bị năm học mới.

Cụ thể, các kế hoạch sửa chữa trong hè phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của trẻ. Các cơ sở giáo dục mầm non tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT đơn vị tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp và thông bảo trong tháng 6 nhằm tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian nghiên cứu xây dựng kế hoạch giáo dục, môi trường giáo dục phù hợp với độ tuổi.

Thời gian tuyển sinh đúng quy định theo kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện; đảm bảo đủ hồ sơ thông tin cá nhân của trẻ; khuyến khích thực hiện tuyển sinh qua hình thức đăng ký trực tuyến.

Minh Anh