Tổng Giám đốc điều hành IMF

Christine Lagarde

. (Nguồn: AFP)

(Vietnam+)