Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước thực.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đã có kế hoạch cụ thể cho việc đảm bảo sản xuất, tiêu thụ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để cung ứng hàng hóa ngày càng nhiều cho người dân trên địa bàn, thành phố đã rà soát, quy hoạch vùng sản xuất, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn.

Thành phố cũng triển khai một số chương trình, đề án lớn hỗ trợ việc đảm bảo an toàn thực phẩm như “Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn,” “Chương trình phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao,” “Dự án chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm,” “Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản”./.

Thanh Trà (Vietnam+)