Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường tiểu học thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội dung của kế hoạch giáo dục nhà trường và các kế hoạch điều chỉnh do phải thực hiện các yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của UBND thành phố và Sở GD-ĐT.

Đảm bảo hoàn tất kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối năm học. Thời điểm kết thúc năm học 2020-2021 thực hiện đúng theo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 (theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND thành phố).

Học sinh tiểu học TP.HCM

Tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành chương trình và tiến hành kiểm tra trong thời gian hè.

Về tổ chức tổng kết năm học 2020–2021, các cơ sở giáo dục kết hợp hình thức trực tiếp (đảm bảo số lượng tham dự theo đúng quy định của công tác phòng dịch) và trực tuyến (qua mạng internet) để tổ chức.

Về thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, các cơ sở giáo dục không tổ chức kỳ họp trực tiếp với cha mẹ học sinh cuối năm học để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid-19.

Các trường có thể tổ chức họp trực tuyến hoặc sử dụng các hình thức trao đổi thông tin qua hệ thống mạng internet để thông báo kết quả.

Đối với các trường hợp cha mẹ học sinh và học sinh không có điều kiện tiếp nhận thông tin trên hệ thống internet, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm thực hiện thông báo kết quả đường bưu chính viễn thông.

Nhà trường tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị để thông tin kết quả, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Minh Anh