Sở Xây dựng Bình Dương vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xử lý vi

phạm hành chính và

thu hồi

chủ trương đối với 38

dự án bất động sản

chậm

triển khai hoặc không chịu triển khai theo chủ trương phê duyệt.

Bình Dương hiện có 220 dự án khu dân cư, với tổng diện tích

8.553ha, trong đó có 148 dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và 72 dự án do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị phê duyệt.

Tuy nhiên, mới có 51 dự án đã thi công cơ

bản hoàn thành chiếm tỷ lệ hơn 23%, trong khi 94 dự án đang triển khai

giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm tỷ lệ 43%. 75 dự án còn lại đang giải tỏa bồi thường, chiếm tỷ lệ 34%.

Theo báo cáo kiểm tra, giám sát của Sở Xây dựng

Bình Dương

, đa số các

khu dân cư, khu đô thị triển khai dự án không đúng trình tự thủ tục đầu

tư xây dựng cơ bản hiện hành như một số khu quy hoạch chưa lập dự án

hoặc chưa phê duyệt dự án, thiếu hồ sơ thiết kế cơ sở, xây dựng không có

giấy phép.

Các công trình hạ tầng xã hội còn chậm, triển khai không

đồng bộ, nhiều khu dân cư hình thành theo kiểu da beo” rất khó kết

nối hệ thống đô thị. Một số khu nhà ở xây dựng hoàn thành nhưng quá ít

người ở, nhu cầu ở thật sự chưa cao, trong khi hiện tượng đầu cơ gom đất

để cho hoang hóa xảy ra khá lớn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam đã chỉ đạo sở Xây dựng rà soát,

tính toán lại nhu cầu nhà ở của người dân hiện nay để điều chỉnh lại chủ

trương quy hoạch cho phù hợp, đồng thời tiếp tục phối hợp với các sở,

ngành liên quan kiểm tra, xử lý đối với các dự án sai phạm, chậm thi

công./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)