Luật Đất đai sửa đổi cho phép đăng ký làm sổ đỏ trên mạng điện tử. (Ảnh chụp từ mạng internet)

Hùng Võ (Vietnam+)