Từ ngày 15/5, Hà Nội sẽ áp dụng quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất đối với

người có công

với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao

đất tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Theo quyết định mới này, người hoạt động cách mạng từ trước ngày 1/1/1945 và

những người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước

Tổng khởi nghĩa

Tháng

Tám, năm 1945 được hỗ trợ tiền sử dụng đất.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao

động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao

động từ 81% trở lên; thân nhân liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hằng

tháng được hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao nhưng

tối đa không quá 60 triệu đồng.

Những người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945; người hoạt động kháng chiến bị

nhiễm chất độc hóa học, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh,

bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến dưới 81% được hỗ trợ 90% tiền sử dụng

đất đối với diện tích đất được giao nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao

động từ 41% đến dưới 61% được hỗ trợ 80%

tiền sử dụng đất

đối với diện tích đất

được giao nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng.

Thân nhân liệt sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp hàng

tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức

lao động từ 21% đến dưới 41% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất đối với diện tích

đất được giao nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng.

Người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; người hoạt

động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được

tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I

được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao nhưng tối đa

không quá 25 triệu đồng./.

Minh Nghĩa (Vietnam+)