Tỉnh Nghệ An vừa có

kết luận về việc điều chỉnh lại giá đất và đơn giá thuê đất của các doanh nghiệp

theo hướng tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho

doanh nghiệp

trong sản xuất, kinh

doanh.

Tỉnh điều chỉnh hạ mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông

nghiệp từ 70% so với mức giá có cùng điều kiện thuận lợi như nhau xuống còn 50%

và điều chỉnh lại hệ số đơn giá thuê đất với mức cao nhất là 2% xuống mức cao

nhất còn 1,56%.

Ngoài việc điều chỉnh lại

giá đất

và đơn giá thuê đất theo hướng có lợi cho

doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Hồ Đức

Phớc cũng giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế

hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Cục Thuế

Nghệ An

và các ngành

liên quan xem xét, đưa ra các phương án nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty Thái

Đại Phong, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An, Công ty

cổ phần Trung Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực miền Trung, Công ty

Hùng Hưng.

Năm nay tại Nghệ An, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp với một số

cơ quan báo chí và các ngành chức năng trong tỉnh, giá đất và

hệ số thuê đất

của

các doanh nghiệp được quy định là rất cao, làm cho doanh nghiệp gặp rất nhiều

khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)