Ông Nguyễn Đăng Nguyên (mặc comple) chính thức phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc MobiFone. (Nguồn: ICTNews)

Trung Hiền (Vietnam+)