Ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày

sinh của

Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/5/1890-19/5/2010) tại thủ đô Ottawa, thành phố

Toronto, tỉnh Ontario và ra mắt cuốn sách “Hồ Chí Minh – Tâm và Tài của một nhà

yêu nước” của tiến sỹ Nguyễn Đài Trang, giáo sư trường

đại học Toronto

, Canada.

Đây là công trình nghiên cứu suốt 15 năm qua của tiến sỹ Nguyễn Đài Trang với

nhan đề “Hồ Chí Minh – Tâm và Tài của một nhà yêu nước” bằng tiếng Việt và tiếng

Anh.

Nữ tiến sỹ nhấn mạnh cuốn sách nghiên cứu này được bà viết bằng cả lý trí và tấm

lòng mình, một trí thức sống xa xứ, đối với Bác.

Trả lời phỏng vấn, tiến sỹ Trang cho biết bà viết tác phẩm

“Hồ Chí Minh – Tâm và

Tài của một nhà yêu nước”

dựa trên những trải nghiệm và kiến thức đã học hỏi

được ở phương Tây trong suốt 20 năm qua cũng như các nguồn tư liệu thu thập từ

trong nước.

Ở khắp mọi nơi, bà nghe được tiếng lòng của mọi người Việt, già hay trẻ, nam hay

nữ, trong hay ngoài nước khát khao tìm hiểu về cội nguồn, và là tiếng nói đoàn

kết vì sự phát triển và vững mạnh của đất nước Việt Nam.

Trong cuốn sách, tiến sỹ Trang cũng mô tả khía cạnh nhân bản của Chủ tịch Hồ Chí

Minh. Qua cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả đề cập nhu cầu hoàn thiện

đối thoại xuyên văn hóa như một yếu tố quan trọng trong việc dung hòa mâu thuẫn

trong quan hệ quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm tại thủ đô Ottawa, Đại sứ Việt Nam tại Canada, Lê Sỹ Vương Hà, đã

nhấn mạnh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành

độc lập và đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển với vị thế quốc tế

ngày càng được nâng cao.

Đại sứ khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Người mãi là một tấm gương sáng cho

các thế hệ tiếp nối noi theo.

Đại diện Việt kiều và thanh niên, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Canada

cũng nhấn mạnh tấm gương đạo đức và sự hy sinh hết lòng vì nước vì dân của Bác

và nguyện không ngừng nỗ lực học tập và phấn đấu theo tấm gương của Người.

Tham dự buổi lễ có Thượng nghị sỹ Canada Bryon Wilfert, nhiều học giả, giáo sư

và bạn bè người Canada cùng đông đảo người Việt Nam sinh sống tại thủ đô Ottawa,

thành phố Toronto, cũng như một số sinh viên người Canada, người nước ngoài,

người Việt Nam đang học tập nghiên cứu tại các trường đại học Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)