Lãnh đạo hai bên ký thỏa thuận hợp tác. (Nguồn: CTV)

Thúy Hà (Vietnam+)