Ông Kim Dongwook, Tổng Giám đốc SEVT trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. (Nguồn: Samsung)

Yên Thủy (Vietnam+)