Samsung đã vượt qua mốc

1 tỷ sản phẩm công nghệ

cao được sản xuất tại Việt Nam. (Nguồn: SS)

Các sản phẩm của Samsung được sản xuất tại Việt Nam sau 10 năm.

Trung Hiền (Vietnam+)