Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xuân Dũng (Vietnam+)