Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã

SME

-HNX) cho biết, do bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục ảm đạm khiến hoạt động

doanh thu

chính của Công ty bị giảm sút, kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm

2011 lỗ tới 29 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán quý 2/2011 của Công ty chỉ đạt 1,8 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 12,19 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010.

Thêm vào đó, doanh thu hoạt động tư vấn cũng chỉ đạt 1,8 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng so với quý

2/2010.

Mức tăng khá cao từ các hoạt động kinh doanh khác cũng chỉ đưa tổng doanh thu chung của doanh nghiệp này đạt mức đạt 35,1 tỷ đồng.

Đã vậy, chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán vẫn phải duy trì, khoảng 26,8 tỷ đồng trong quý 2/2011,

nên

lợi nhuận

sau thuế trong quý lỗ tới 12,6 tỷ đồng.

Trước đó, SME đã thông qua một số chỉ tiêu tài chính 2011 với tổng doanh thu đạt trên 149 tỷ đồng, tổng chi phí khoảng 113,841 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 35,2 tỷ đồng.

Trong số 10 công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính, ngoài SME, lũy kế 6 tháng Công ty Chứng khoán

SSI

cũng lỗ tới 100 tỷ đổng, Công ty Chứng khoán Artex lỗ 22 tỷ đồng và Công ty Chứng khoán Đà Năng lỗ 2 tỷ đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)