Ảnh minh họa. (Nguồn: Samsung Global Newsroom)

Ngô Yến (Vietnam+)